Piotr Lato

Klarnet

Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie klarnetu prof. Andrzeja Godka z wynikiem celującym.
Uzyskał szereg nagród i wyróżnień w konkursach muzycznych, m.in. jest laureatem I nagrody w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Szkół Muzycznych II st. klas instrumentów dętych drewnianych w Olsztynie (1996), III nagrody w XI Akademickim Konkursie Klarnetowym im. K. Kurpińskiego we Włoszakowicach (2000), oraz III nagrody w IV Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Johannesa Brahmsa w Gdańsku (2006). W 2002 roku został półfinalistą Międzynarodowego Konkursu Klarnetowego „Praska
Wiosna” w Pradze a w 2003 zakwalifikował się i uczestniczył w Międzynarodowym Konkursie Klarnetowym ARD w Monachium. Za swoje osiągnięcia muzyczne dwukrotnie otrzymał stypendium Ministra Kultury (2000-2002), oraz Stypendium Twórcze Miasta Krakowa (2003).

Brał udział w wielu festiwalach krajowych i zagranicznych: Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Eurosilesia, Międzynarodowy Festiwal Muzyka w Starym Krakowie, Międzynarodowy Festiwal Pogranicza Muzyki Współczesnej, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Festiwal Youmg Euro Classic, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej – 12 Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej – Musica Polonica Nova, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka na Szczytach” i innych.
Był uczestnikiem wielu kursów klarnetowych, m.in. kursu interpretacyjno – kompozytorskiego prowadzonego przez K. Stockhausena. Zrealizował szereg nagrań płytowych, telewizyjnych i radiowych dla wytwórni krajowych i zagranicznych: DUX, Centaur Reccord, Le Foxx Music, Universal Music i innych.
Prowadzi działalność pedagogiczną w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie. Od 2006 roku asystent w klasie klarnetu prof. Andrzeja Godka w Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2011 roku uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych w zakresie dyscypliny artystycznej
instrumentalistyka i został zatrudniony na stanowisku adiunkta. Od 2004 roku pełni funkcję pierwszego klarnecisty Orkiestry Akademii Beethovenowskiej. Gościnnie współpracuje z wieloma orkiestrami i zespołami, równocześnie prowadząc działalność koncertową solową i kameralną. W 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki. Jest artystą firm Henri Selmer Paris oraz MARCA Reeds.

Piotr Lato

Clarinet

Piotr Lato studied the clarinet under Professor Andrzej Godek at the Academy of Music in Krakow, from which he graduated with honours.

He has received a lot of awards and distinctions at music competitions: first prize at the Polish National Auditions of Secondary Music Schools for woodwind classes in Olsztyn (1996), third prize at the 11th K. Kurpiński Academic Clarinet Competition in Włoszakowice (2000) and third prize at the 4th Johannes Brahms International Chamber Music Competition in Gdańsk (2006). In 2002, he reached as far as the semi-finals of the Prague Spring International Clarinet Competition in Prague, and in 2003 he qualified for and took part in the ARD International Clarinet Competition in Munich.

In recognition of his artistic and academic achievements, he was twice awarded scholarships of the Minister of Culture and National Heritage (2000 and 2002), the Creativity Scholarship of the City of Krakow (2003), but also the Order of Merit in the Service of Polish Culture (2016), the Centre of Artistic Education 2nd Degree Individual Award ‘for special contribution to the development of artistic education in Poland’, the Ars Quaerendi Małopolska Voivodeship ‘for outstanding commitment to dissemination and promotion of culture’ (2019), and the Bronze Cross of Merit (2019).

He has taken part in many national and international festivals: the Eurosilesia International Music Festival, the Music in Old Krakow International Festival, the Borderland International Festival of Contemporary Music, The Ludwig van Beethoven Easter Festival in Warsaw, the Young Euro Classic Festival, the International Festival of Contemporary Music – 12 days of Music Composers in Krakow, the Musica Polonica Nova Festival of Polish Contemporary Music, the Music on the Heights International Festival of Chamber Music and many others. He has participated in many clarinet courses, for example the interpretation and composition course taught by K. Stockhausen. He has made a lot of CD, television and radio recordings for national and international studios like DUX, Centaur Records, Le Foxx Music, Universal Music and others. He teaches the clarinet at the Władysław Żeleński Secondary State School of Music in Krakow. In 2006, he became an assistant professor in the clarinet class of Professor Andrzej Godek at the Academy of Music in Krakow. In 2011, he received the Doctor of Musical Arts degree in the discipline of instrumental art and was promoted to the position of associate professor.

Since 2004 he has been Principal Clarinet of the Beethoven Academy Orchestra. He makes guest appearances with many orchestras and bands as well as performs in solo and chamber concerts. In 2016, he obtained the degree of Doctor Habilitatus of Musical Arts. He is a signed artist of Henri Selmer Paris and MARCA Reeds.