Monika
Urbaniak Lisik

Skrzypce

Monika Urbaniak Lisik jest solistką, kameralistką i pedagogiem- profesorem skrzypiec i kameralistyki w Hochschule der Künste w Bernie (Szwajcaria).

Ukończyła studia w Akademii Muzycznej w Łodzi, uzyskując dyplom z wyróżnieniem w klasie skrzypiec prof. Zenona Płoszaja. Uzyskała I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie im. Z. Jahnkego (1979), a dwa lata później została wyróżniona nagrodą specjalną na VIII Międzynarodowym Konkursie im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Już podczas studiów liczne zaproszenia zarówno na koncerty kameralne, jak i solowe potwierdzały talent młodej skrzypaczki. W latach 1985-88, będąc stypendystką rządu szwajcarskiego, studiowała w klasie mistrzowskiej prof. Igora Ozima w Wyższej Szkole Muzycznej w Bernie. Studia zakończyła dyplomem solistycznym z wyróżnieniem w 1988 roku. Brała udział w kursach mistrzowskich w Łańcucie, Weimarze, Bayreuth, Bonn, Velenje, Bernie, pracując między innymi z O. Krysą, V. Malininem, M. Rostalem, I.Ozimem, kwartetem Tel-Aviv. Swoją karierę pedagogiczną rozpoczęła w Łodzi jako asystentka w klasie prof. Z. Płoszaja i kontynuowała w latach 1992-98 w klasie mistrzowskiej prof. I. Ozima w Bernie. W roku 1998 objęła profesurę w klasie skrzypiec i kameralistyki w Hochschule der Künste w Bernie. W jej klasie kształcą sie skrzypkowie z wielu krajów Europy, Azji, Ameryki oraz Australii.

Od 2003 roku wykłada na Międzynarodowych Kursach Muzycznych w Łańcucie. W ramach współpracy z innymi uczelniami prowadziła również kursy w Bremie, Graz, Poznaniu, Warszawie i Łodzi, gdzie w tym roku akademickim obejmie też funkcję Visiting Professor. Jest stałym ekspertem i jurorem konkursów muzycznych na terenie Szwajcarii.

Prowadzi szeroką działalność koncertową, obejmującą bogaty repertuar solistyczny i kameralny wszystkich epok, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej. Propaguje twórczośc kompozytorów polskich za granicami kraju- przede wszystkim muzykę Karola Szymanowskiego (m.in. wykonania I Koncertu z Berner Symphonie Orchester i z Cairo Symphony Orchestra, recitale w Bernie, Zurychu i Paryżu, nagrania Sonaty dla radia szwajcarskiego ). Koncertuje w wielu formacjach kameralnych, od duetu po oktet. Współpracowała m.in. z takimi artystami, jak Ana Chumachenko, Elena Casoli, Jörg Ewald Dähler, Hansheinz Schneeberger, Maria Szwajger- Kułakowska; z zespołem muzyki współczesnej Ton 3000 i z Berner Klavierquartett. Jako członek oktetu Schweizer Solisten występowała między innymi w Salle Gaveau w Paryżu i Wigmore Hall w Londynie. Jest również założycielką Trio Ardito, ktόrego CD ukazało sie nakładem firmy płytowej Acte Préalable. Jej kolejne CD jest poświęcone utworom kompozytorów berneńskich. Była współorganizatorką i solistką w ramach międzynarodowych festiwali Biennale Bern (1999-2005), Saitenfestival (Berno, 2006), Kultur im Schloss Holligen (Berno, 2006-2013). W latach 1987-91 współpracowała również z Berner Symphonie Orchester.Jako jedyna Polka była członkiem renomowanej orkiestry kameralnej Camerata Bern (1986-2001). W ramach tournée koncertowych po krajach Europy, Azji, Ameryki, Australii gościła na estradach takich jak Carnegy Hall, Berliner Philharmonie , Herkules Saal, WienerMusikverein, Sydney Opera House. Występowała m.in. w ramach festiwali muzycznych w Lockenhaus, Luzern, Rheingau, Yehudi Menuhin Festival w Gstaad, Warszawska Jesień. Grała u boku takich koncertmistrzów jak Thomas Füri, Thomas Zehetmair, Ana Chumachenko, Kolja Blacher, Erich Hőbarth. Koncertowała z wybitnymi solistami- m.in. z Heinzem Holligerem, Gidonem Kremerem, Elisabeth Leonskają, Emanuelem Pahud, Peterem Serkinem, Andreasem Schiffem. Z Cameratą Bern dokonała wielu wyróżnionych nagrodami nagrań dla firm fonograficznych: Berlin Classics, Denon, ECM, Erato, Novalis. Z zespołem tym występowała również jako solistka, a także wielokrotnie prowadziła go jako koncertmistrzyni.

Gra na skrzypcach Jean-Baptiste Vuillaume ( Paris 1840 ).

Monika
Urbaniak Lisik

Violin

Monika Urbaniak Lisik graduated with distinction from the Academy of Music in Łódź under Prof. Zenon Płoszaj. She was awarded first place at the Zdzisław Jahnke National Competition (1979) and the special prize at the Eighth Henryk Wieniawski International Competition in Poznań. From 1985-1988, as a scholarship winner of the Swiss government, she studied in Prof. Igor Ozim’s class at the Higher School of Music in Bern.

She completed her studies with a Soloist Diploma with distinction. The artist attended masterclasses to perfect her playing e.g. with Prof. Max Rostal and Tel-Aviv Quartet.

Urbaniak-Lisik commenced her teaching activities in Łódź as assistant in the class of Prof. Zenon Płoszaj and continued in 1992-1998 as assistant of Prof. Igor Ozim in Bern.

In addition to being a professor of violin and chamber music at the Hochschule der Künste in Bern since 1997, she has also been a professor at the International Music Courses in Łańcut.

Monika Urbaniak-Lisik leads a busy concert schedule, performing a vast repertoire of solo and chamber works from various eras, with a special emphasis on early music. She promotes works by Polish composers, mainly Karol Szymanowski (concerts with orchestra and recitals in Switzerland, France, Poland, and recording the Sonata for the Swiss radio).

She has participated and performed as a soloist at a number of international festivals including the Biennale Bern (1999-2005),” Saitenfestival” (Bern 2006), and „Kultur im Schloss Holligen” (Bern 2006 and 2008).

Monika Urbaniak Lisik has performed in many different chamber formations, from duet to octet. For example she has performed with the ensemble Schweizer Solisten at the Salle Gaveau in Paris and Wigmore Hall in London. Urbaniak Lisik is the only Pole to have played in the chamber orchestra Camerata Bern (1986 – 2001).

Concert tours have taken her to such musical venues as Carnegie Hall, Berliner Philharmonie, Herkules Saal, Wiener Musikverein, and Sydney Opera House. In addition to her numerous record releases she has participated in the following festivals: Lockenhaus, Lucerne, Rheingau, Yehudi Menuhin Festival Gstaad, Warsaw Autumn etc.