Jan Kamiński

fagot

Absolwent Liceum Muzycznego w Bielsku-Białej w klasie prof. Mieczysława Bernacika. Ukończył z wynikiem bardzo dobrym Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. Kazimierza Kołaczyka. Od wielu lat prowadzi z sukcesami klasę fagotu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Wadowicach (liczne nagrody na konkursach i przesłuchaniach, absolwenci na Akademii Muzycznej). Od 20 lat jest dyrektorem szkoły oraz organizatorem i dyrektorem Ogólnopolskiego Festiwalu Fagotowego.
Pasjonat, społecznik-inicjator oraz organizator wielu imprez o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym m.in.: Festiwalu Fagotowego, Festiwalu Gitarowego, Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentów Dętych, Junior Jazz Festiwalu oraz letnich kursów mistrzowskich pod nazwą „ Letnie TORTURY Muzyczne”.