Letnia Akademia Mistrzowska

III edycja na zamku w Suchej Beskidzkiej
4 – 10 lipca 2022

Kursy dla uczniów szkół muzycznych, studentów wyższych uczelni artystycznych oraz miłośników i nauczycieli muzyki.
Dyrektor artystyczny: Mateusz Kasprzak-Łabudziński

Dlaczego warto?

podejmujemy się prowadzić zajęcia online, w trosce o bezpieczeństwo w trakcie trwającej epidemii…

Zadbaj o swoją karierę

Kontakt z uznanymi artystami i pedagogami, pomaga skierować ścieżkę kariery na właściwy tor…

Dlaczego warto?

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i Unii Europejskiej, sektor kultury i edukacji podjął decyzję o przeniesieniu nauczania i większości form pedagogiki artystycznej do strefy nauczania zdalnego. Należy się spodziewać, że wszelkie nadchodzące zajęcia, egzaminy semestralne, egzaminy wstępne, kursy, koncerty i konkursy prowadzone będą w formie elektronicznej. Dlatego wychodząc sytuacji naprzeciw, podejmujemy się prowadzić zajęcia online, w trosce o bezpieczeństwo w trakcie trwającej epidemii, dbając o dalszy rozwój, jak również starając się dać równe szanse w rywalizacji ze swoimi europejskimi rówieśnikami, podczas konkursów i egzaminów wstępnych w przyszłości. Dodatkową niezwykle korzystną wartością zajęć, prowadzonych drogą elektroniczną, jest możliwość pracy pod kierunkiem wybitnych pedagogów, których poznanie utrudnione jest, w zwykłych warunkach, ożywioną działalnością artystyczno-pedagogiczną , wysokimi opłatami za kursy (krajowe i zagraniczne) oraz czynnikami logistycznymi.
Kursy tego rodzaju umożliwiają również pozytywny rozwój zawodowy nauczycieli. Porównanie własnego zasobu wiedzy i kompetencji generycznych, z doświadczeniami innych ośrodków muzycznych, działa niezwykle twórczo na drogę kariery nauczycieli szkół muzycznych. Nowe spostrzeżenia, techniki i metody pomagają w jak najlepszej ewolucji własnego aparatu pedagogicznego.

Serdecznie polecam,
Mateusz Kasprzak-Łabudzińsk
Dyrektor artystyczny

Why is it worth?

Due to the epidemiological situation in Poland and the European Union, the culture and education sector decided to transfer teaching and other forms of artistic pedagogy into the distance learning zone. It should be expected that all upcoming classes, semester exams, entrance exams, courses, concerts and competitions will be leaded in electronic form. Therefore, into face the situation, we undertake to keep online classes, out of concern for safety during the ongoing epidemic, taking care of further development, as well as trying to give equal compete’s opportunities, during future competitions and entrance exams. An additional extremely beneficial value of classes conducted electronically is the opportunity to work under the guidance of outstanding professors, whose acquaintance in ordinary conditions is quite difficult due to lively artistic and pedagogical activities, high fees for courses (domestic and foreign) and last but not least, logistic factors.

These type of courses also enable positive professional development for people after graduation. Comparison of one’s own knowledge and generic competences with the experience of other music centers works extremely creatively on the career path of music school teachers. New insights, techniques and methods help in the best evolution of own pedagogical abilities.

Yours sincerely
Mateusz Kasprzak-Łabudziński
Artistic director

Zadbaj o swoją karierę

W dzisiejszych czasach, każdy młody adept sztuki muzycznej oprócz właściwej edukacji w obszarze swojego instrumentu, potrzebuje czerpać źródła inspiracji z pracy ze słynnymi przedstawicielami świata muzyki i sztuki. Kontakt z uznanymi artystami i pedagogami, pomaga skierować ścieżkę kariery na właściwy tor, czerpiąc z wieloletniego doświadczenia i wielopokoleniowych tradycji wykonawczych. Nabyte umiejętności, nowe podejście połączone z najnowszymi technikami pedagogicznymi umożliwiają pełniejszy rozwój oraz świadome podejście do własnych kompetencji, niezbędne w dzisiejszych czasach. Ukoronowaniem kursu jest zaświadczenie pomagające w budowaniu muzycznego CV, niezwykle ważnego w dorosłym życiu artystycznym, oraz, w przypadku nauczycieli, udokumentowanie dalszego rozwoju zawodowego. Niezwykle ważnym aspektem życia artystycznego każdego muzyka jest dbałość o kontynuację wysiłków, mimo utrudnionej sytuacji spowodowanej epidemią wirusa COVID-19. Bądźmy konsekwentni i myślmy o przyszłości.

Serdecznie polecam,
Mateusz Kasprzak-Łabudzińsk
Dyrektor artystyczny

Take care of your career

Nowadays, every young student of musical art, in addition to proper education in the area of ​​his instrument, needs to gain inspiration based on work with world’s famous music and art representatives. Contact with recognized artists and professors helps to find right career direction, drawing on many years of experience and multi-generational performance traditions. Acquired skills, a new knowledge combined with the latest pedagogical techniques allow more complete development and a consciously attitude to their own competences, which are necessary nowadays. After course period all participants become a certificate which is very helpful to build a musical CV, extremely important in adult artistic life, and, in the case of teachers, to document further professional development. An extremely important aspect of every’s musician artistic life, despite the difficulties caused by the COVID-19 virus epidemic, is care for continuing efforts. Let’s be consistent and think about the future.

Yours sincerely
Mateusz Kasprzak-Łabudziński
Artistic director

Terminy i tematy kursów:

Grono naszych Profesorów udostępniło swoje indywidualne harmonogramy zajęć. Czekamy na Was !!!

Zapraszamy Państwa do bieżącej weryfikacji procesu zapisów, który jest uzupełniany/aktualizowany codziennie o godzinie 08.00.

Zachęcamy także do obserwowania naszej strony i profilu FB, gdzie znajdziecie Państwo zawsze aktualne informacje.

Altówka. Klasa prof. Katarzyny Budnik.

Ms. Katarzyna Budnik. Agenda.

02.09
03.09
04.09
05.09
07.09
08.09
09.00-09.45
Reserved by Maria D
Reserved by Maria D
available
Reserved by Maria D
Reserved by Maria D
10.00-10.45
available
available
available
available
available
WEBINAR
11.00-11.45
available
available
available
available
available
12.00-12.45
available
available
available
available
available
13.00-13.45
available
available
available
available
available
15.00-15.45
available
available
available
available
available
16.00-16.45
available
available
Reserved by Maria D
available
available
17.00-17.45
Reserved by Monika R
Reserved by Monika R
Reserved by Monika R
Reserved by Monika R
Reserved by Monika R
18.00-18.45
Reserved by Jakub M
Reserved by Jakub M
Reserved by Jakub M
Reserved by Jakub M
Reserved by Jakub M
19.00-19.45
available
available
available
available
available
Klarnet. Klasa prof. Piotra Lato.

W trakcie kursu „Maestro-Letnia Akademia Mistrzowska” będę pracował zarówno nad warsztatem wykonawczym, jak również stroną artystyczną, zwracając szczególną uwagę na czynniki wyrazowe w budowaniu świadomej interpretacji.

 

Mr. Piotr Lato – Agenda

19.08
20.08
21.08
22.08
23.08
24.08
10.00-10.45
WEBINAR
16.00-16.45
available
available
available
available
available
17.00-17.45
reserved by  Mateusz. J. 
reserved by  Mateusz. J. 
reserved by  Mateusz. J. 
reserved by  Mateusz. J. 
reserved by  Mateusz. J. 
18.00-18.45
reserved by Julia N.
reserved by Julia N.
reserved by Julia N.
reserved by Julia N.
reserved by Julia N.
19.00-19.45
available
available
available
available
available
Skrzypce. Klasa prof. Mateusza Kasprzak-Łabudzińskiego.

Mr. Mateusz Kasprzak – Łabudziński. Agenda.

Szanowni Państwo,

Zajęcia podczas kursu poprowadzę pod kątem pracy nad techniką ogólną , formowaniem dźwięku oraz  rozumieniem muzyki i  interpretacją artystyczną . Możliwe jest również przeprowadzenie korekty aparatu na bazie potrzebnych ćwiczeń korekcyjnych wraz z dobraniem właściwego materiału ćwiczeniowego. Do pracy pod moim kierunkiem zachęcam wszystkich bez względu na stopień zaawansowania i wiek.
Panel metodyczny dla nauczycieli szkół muzycznych, zakończy webinar na temat „Zdobycze światowych ośrodków wiolinistycznych i wynikające z nich korzyści, w nauczaniu początkowym gry na skrzypcach.”

Mateusz Kasprzak – Łabudziński

17.08
18.08
19.08
20.08
21.08
24.08
09.00-09.45
reserved by Tomasz J.
reserved by Tomasz J.
reserved by Tomasz J.
reserved by Tomasz J.
reserved by Tomasz J.
10.00-10.45
reserved by Jakub J.
reserved by Jakub J.
reserved by Jakub J.
reserved by Jakub J.
reserved by Jakub J.
WEBINAR
11.00-11.45
reserved by Martyna B.
reserved by Martyna B.
reserved by Martyna B.
reserved by Martyna B.
reserved by Martyna B.
12.00-12.45
reserved by Barbara J.
reserved by Barbara J.
reserved by Barbara J.
reserved by Barbara J.
reserved by Barbara J.
13.00-13.45
reserved by Zuzanna M.
reserved by Zuzanna M.
reserved by Zuzanna M.
reserved by Zuzanna M.
reserved by Zuzanna M.
15.00-15.45
available
available
available
available
available
16.00-16.45
reserved by Gabriela S.
reserved by Gabriela S.
reserved by Gabriela S.
reserved by Gabriela S.
reserved by Gabriela S.
17.00-17.45
available
available
available
available
available
18.00-18.45
available
available
available
available
available
19.00-19.45
available
available
available
available
available
Śpiew. Klasa prof. Olgi Pasiecznik.

Ms. Olga Pasiecznik. Agenda.

 • 07.09.2020 – Przygotowanie partii w operze barokowej.
 • 08.09.2020 – Recytatyw w operach W.A. Mozarta.
 • 09.09.2020 – Recital pieśni. Praca z pianistą. 
07.09
08.09
09.09
10.00-10.45
WEBINAR
WEBINAR
WEBINAR
11.00-11.45
WEBINAR
WEBINAR
WEBINAR
Fortepian. Klasa prof. Ewy Skardowskiej.

UWAGA. Z uwagi na duże zainteresowanie zajęciami w klasie p. prof. Ewy Skardowskiej, uruchomiliśmy dodatkowy nabór.

Lekcje odbędą się w terminie 01 – 05. 09. 2020. 

Zapisy prowadzimy przez formularz dostępny na naszej stronie internetowej.

Z A P R A S Z A M Y !!!

Przed rozpoczęciem kursu pianistycznego serdecznie proszę zainteresowanych pianistów, by sami przed sobą zdefiniowali te aspekty wykonawstwa, który są aktualnie dla nich najtrudniejsze. Podczas wspólnych zajęć podejmiemy  pracę, aby owe problemy zniwelować- i obiecuję – zrobimy to z uśmiechem i miłością do muzyki.

Before starting these piano course, I cordially ask all interested pianists to define the aspects of piano performance, that are currently the most difficult for them. During our classes we will work together to overcome these problems – and I promise – we will do it with a smile and love for music.

Ewa Skardowska

Ms. Ewa Skardowska. Agenda.

 

 ZAJĘCIA  W TEJ SESJI – ZAKOŃCZONE.

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ!!! BYŁO WSPANIALE :-))

17.08
18.08
19.08
20.08
21.08
24.08
10.00-10.45
WEBINAR
11.00-11.45
reserved by Katarzyna J.
reserved by Katarzyna J.
reserved by Katarzyna J.
reserved by Katarzyna J.
reserved by Katarzyna J.
12.00-12.45
reserved by Eliza G.
reserved by Eliza G.
reserved by Eliza G.
reserved by Eliza G.
reserved by Eliza G.
13.00-13.45
reserved by Aleksandra Rz.
reserved by Aleksandra Rz.
reserved by Aleksandra Rz.
reserved by Aleksandra Rz.
reserved by Aleksandra Rz.
15.00-15.45
reserved by Paweł K.
reserved by Paweł K.
reserved by Paweł K.
reserved by Paweł K.
reserved by Paweł K.
16.00-16.45
reserved by Feliks M
reserved by Feliks M
reserved by Feliks M
reserved by Feliks M
reserved by Feliks M
Skrzypce. Klasa prof. Moniki Urbaniak-Lisik.

 ZAJĘCIA ZAKOŃCZONE.

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ!!!

Było wspaniale. Do zobaczenia wkrótce.

Tematyka kursu obejmuje szeroki zakres repertuaru skrzypcowego z uwzględnieniem wszystkich epok, od baroku do muzyki współczesnej.
Praca nad utworami będzie uwzględniać aspekty zarówno muzyczne, jak i techniczne.
Lekcje mogą mieć również charakter czysto techniczny, jeśli zajdzie potrzeba intensywnej pracy nad korekta aparatu gry.

The subject matter of this course is to work on a violin repertoire that takes all eras into account, from baroque to contemporary music.The analysis of the compositions consists of musical as well as technical aspects.Therefore, lessons can also be purely technical if we jointly consider it necessary to improve technical skills.

Ms. Monika Urbaniak – Lisik.  Agenda.

 

 

17.08
18.08
19.08
20.08
21.08
24.08
09.00-09.45
reserved by Marta H-R.
reserved by Marta H-R.
reserved by Marta H-R.
reserved by Marta H-R.
reserved by Marta H-R.
10.00-10.45
reserved by Agata B.
reserved by Agata B.
reserved by Agata B.
reserved by Agata B.
reserved by Agata B.
WEBINAR
11.00-11.45
reserved by Maria G
reserved by Maria G
reserved by Maria G
reserved by Maria G
reserved by Maria G
12.00-12.45
not available
reserved by Hanna R
reserved by Hanna R
reserved by Hanna R
not available
13.00-13.45
available
reserved by Hanna R
reserved by Hanna R
available
available
Dyrygentura. Klasa prof. Jana Miłosza Zarzyckiego.

Mr. Jan Miłosz Zarzycki. Agenda.

 • Wariant I zajęć „Standard”
  • 31.08-04.09 godz. 16.00 – 18.45 – zajęcia indywidualne dla nauczycieli i studentów.

 

 • Wariant III zajęć „Obserwator +” Agenda w przygotowaniu.
  • Webinar pt. „Psychologiczne aspekty komunikacji dyrygenta z zespołem”
  • Webinar pt. „Wybrane zagadnienia prowadzenia orkiestry młodzieżowej”
  • Webinar pt.”Organizacja próby orkiestry symfonicznej”
31.08
01.09
02.09
03.09
04.09
16.00-16.45
reserved by Anna D.
reserved by Anna D.
reserved by Anna D.
reserved by Anna D.
reserved by Anna D.
17.00- 17.45
available
available
available
available
available
18.00-18.45
available
available
available
available
available
Wiolonczela. Klasa prof. Piotra Hausenplasa.

Szanowni Państwo,
wyjątkowy czas pandemii przeniósł naszą aktywność artystyczną do sieci. Nauczyliśmy się wykorzystywania możliwości zdalnego kontaktu do wymiany idei muzycznych, także w wymiarze pedagogicznym. Zyskaliśmy, jak sądzę, szczególne umiejętności komunikacji, tak istotnej w sztuce muzycznej.
Zapraszam do pracy online, w której zaproponuję zrównoważone podejście do artystycznych aspektów gry oraz jej wymiaru warsztatowego.

Piotr Hausenplas.

 

Agenda. W przygotowaniu.