Agnieszka Kopińska

Fortepian

Jest pianistką i kameralistką. Prowadzi także działalność pedagogiczną jako profesor Uniwersytetu Śląskiego oraz wykładowczyni kursów pianistycznych dla młodzieży i warsztatów dla pedagogów. Współpracuje z Polskim Wydawnictwem Muzycznym, czasopismem Ruch Muzyczny i Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach.
Absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Trzykrotna stypendystka Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie. W roku 2011 obroniła pracę doktorską w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a w roku 2021 uzyskała w tej uczelni stopień doktora habilitowanego.
Jej pasją artystyczną jest praktyka wykonawcza muzyki XX wieku i współczesnej oraz tematyka percepcji muzycznej. W dorobku posiada publikacje książkowe oraz artykuły z tej dziedziny. Prowadzi ożywioną działalność koncertową solistyczną oraz kameralną w Polsce i za granicą (USA, Francja, Niemcy, Czechy, Ukraina, Łotwa). Występowała jako solistka z orkiestrami Filharmonii Śląskiej, Jeleniogórskiej, Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie, Śląską Orkiestrą Kameralną oraz Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Dokonała licznych nagrań płytowych, w tym kompletu dzieł W. Lutosławskiego, przeznaczonych na fortepian solo i w składzie kameralnym, oraz wielu jego kompozycji wokalnych z towarzyszeniem fortepianu.
Od lat współtworzy z mężem Piotrem duet fortepianowy, który posiada szeroki repertuar klasyczny od baroku do współczesności. Zespół chętnie podejmuje się także wykonawstwa muzyki eksperymentalnej i odważnych, interdyscyplinarnych projektów artystycznych.

Agnieszka Kopińska

Piano

She is a pianist and chamber musician. He also conducts teaching activities as a professor at the University of Silesia and lectures piano classes for young people and teachers for educators. He cooperates with the Polish Music Publishing House, the Ruch Muzyczny magazine and the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice.
A graduate of the Academy of Music. K. Szymanowski in Katowice. Three-time scholarship holder of the Society. F. Chopin in Warsaw. In 2011, he defended his doctoral internship at the Academy of Music. F. Nowowiejski in Bydgoszcz, and in 2021 she obtained the post-doctoral degree.
Her artistic passion is the performance practice of 20th century music and contemporary themes of musical perception. His achievements include books and articles in this field. He gives solo and chamber concerts in Poland and abroad (USA, France, Germany, Czech Republic, Ukraine, Latvia). She has performed as a soloist with the Silesian and Jelenia Góra Philharmonic Orchestras, the Polish Radio Orchestra in Warsaw, the Silesian Chamber Orchestra and the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice. Recorded recordings, including complete works by W. Lutosławski, available for solo piano and in a chamber configuration, and many of his vocal works with piano accompaniment.
For years, he has been co-creating a piano duet with Piotr, which has a wide classical repertoire from baroque to contemporary times. The research team also deals with the performance of experimental and interdisciplinary artistic music.