Franciszek Wieczorek

GITARA

Dr Franciszek Wieczorek jest animatorem życia kulturalnego na skalę światową. Jest aktyw­nym muzykiem (studia w AM w Katowicach ukończył w 1990 r,), pedagogiem, organizatorem im­prez kulturalnych i wydawcą. Znany przede wszystkim jako gitarzysta, założyciel i kierownik arty­styczny Śląskiego Oktetu Gitarowego (www.guitaroctet.eu). Wykonał ponad 1000 koncertów solo­wych i kameralnych (przede wszystkim w duecie gitarowym z małżonką Katariną i oktecie gitaro­wym) w Polsce i wielu krajach europejskich. Ostatnio jego aktywność koncertowa związana jest z założonym przez niego „Wieczorek Guitar Trio” (www.wieczorekguitartrio.mh1.pl), z którym la­tem 2018 roku wystąpił na międzynarodowych festiwalach gitarowych na Słowacji (Modra), w Grecji (Syros, Hermoupoulis) i Wlk. Brytanii (Helston, Cornwall). W latach 1995-1999 był, a od 2021 roku jest ponownie konsultantem szkolnictwa artystycznego I i II stopnia.

 

Obecnie jest nauczycielem gry na gitarze w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach i w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Rybniku. W latach 1990 – 2005 był również asystentem w klasie gitary w AM w Katowicach. Jego studenci i uczniowie do dziś zdobyli ponad 160 nagród na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Jest jurorem konkursów i wykładowcą kursów muzycznych o zasięgu międzynarodowym. Jest założycielem i członkiem Śląskiego Oktetu Gitarowego (od 2001 roku). W 2012 r. w Akademii Muzycznej w Krakowie obro­nił pracę doktorską zatytułowaną „Zagadnienia kameralnej sztuki wykonawczej w oktecie gitaro­wym”. Jest autorem kilkunastu kompozycji, kilkudziesięciu opracowań na gitarowe zespoły kame­ralne oraz wielu artykułów w prasie muzycznej. Był również dyrektorem artystycznym Międzyna­rodowego Festiwalu i Konkursu Gitarowego w Żorach w latach 1989-2018. Był też pomysłodawcą i organizatorem sześciu edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kompozycji na Gitarę Klasyczną. Był pomysłodawcą, założycielem i prezesem Śląskiego Stowarzyszenia Miłośników Gitary Klasycznej SILESIANA (w latach 2006-2019). Poprzez to stowarzyszenie organizował co roku: Mikołajkowy Konkurs Gitarowy dla Dzieci w Rybniku (od 2007 r.), Wakacje z Gitarą – Warsztaty Gitarowe w Ja­worzynce (od 2008 r.) oraz Zimowe Warsztaty Gitarowe w Wiśle (od 2015 r.), które organizuje co roku do dziś. Jego najnowszym projektem jest Międzynarodowy Konkurs Gitarowy w Katowicach (www.katowiceguitarcompetition.mh1.pl), który odbywa się w cyklu dwuletnim od 2019 roku. W 1992 roku założył Agencję Artystyczną MODRAN, dzięki której do dziś opublikował 37 pozycji nutowych na gitarę oraz zorganizował mnóstwo koncertów. Jest autorem wielu pozycji nutowych na gitarę. Jest pomysłodawcą, wydawcą i obecnie redaktorem naczelnym kwartalnika gitarzystów klasycznych „Sześć Strun Świata” (www.szescstrunswiata.eu) – który ukazuje się – z przerwą – od 2015 roku.

 

Uzyskał wiele nagród i oznaczeń państwowych, m.in. Medal KEN i Srebrny Krzyż Zasługi. Jego szeroka działalność artystyczno-pedagogiczno-organizatorska propaguje polską sztukę gitarową w świecie, stwarza możliwości kontaktu mieszkańców Śląska z prawdziwą sztuką oraz pozyskuje nowe talenty muzyczne dla gitary.