Jan Kalinowski

wiolonczela

Jan Kalinowski – wiolonczelista; kształcił się w Akademii Muzycznej w Krakowie, École Normale de Musique w Paryżu i Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie pod kierunkiem wybitnych profesorów: Witolda Hermana, Paula Julien i Petera Bucka. Pracował również pod kierunkiem: Davida Geringasa, Ivana Monighettiego i Arto Norasa. Jest stypendystą fundacji polskich i zagranicznych, a także Miasta Krakowa, Województwa Małopolskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagrywał dla radia i telewizji, m.in. koncerty wiolonczelowe Witolda Lutosławskiego (Libańska Orkiestra Narodowa; Azerbejdżańska Orkiestra Narodowa) i Marka Stachowskiego (Orkiestra Akademii Beethovenowskiej). Jako solista występował pod batutą m.in.: Raufa Abdullayeva, Łukasza Borowicza, Michała Dworzyńskiego, Jacka Kaspszyka, Pawła Przytockiego, Daniela Rajskina, Antoniego Wita, Macieja Tworka, Pawła Kotli i Rafała Delekty.
Występował na najbardziej prestiżowych estradach świata m.in. w Seoul Arts Center w Seulu, Alfred Newman Hall w Los Angeles, Carnegie Hall w Nowym Jorku, Palacio de Bellas Artes w Meksyku, Salle Cortot w Paryżu, St. Martin-in-the-Fields w Londynie i Concertgebouw w Amsterdamie. Odbywał kilkutygodniowe tournée promujące muzykę polską w takich krajach i rejonach świata jak Bliski Wschód (2006); Kaukaz (2013); Gruzja (2014); USA i Korea Południowa (2015); Meksyk (2015, 2016); Brazylia i Argentyna (2016, 2017); USA (2017); Chiny (2018).
Od 2001 roku, wraz z pianistą Markiem Szlezerem, tworzy zespół Cracow Duo. Muzycy regularnie nagrywają i wydają płyty. Ich albumy otrzymały liczne nagrody i wyróżnienia: Aleksander Tansman – utwory na wiolonczelę i fortepian (DUX, 2009), Fryderyk Chopin – utwory kameralne (DUX, 2010; z udziałem Bartłomieja Nizioła; nagroda francuskiej krytyki La Clef de ResMusica i nominacja do Nagrody Polskich Melomanów Programu 3 PR), Krzysztof Penderecki – utwory kameralne vol. I (DUX, 2014, nagroda Gramophone Editor’s Choice). Muzycy brali udział w nagraniu albumu real life song Joanny Freszel (DUX, 2015, nagroda Prix de la SACD). Opublikowali również płytę Dedykacje (DUX, 2013) będącą rejestracją utworów napisanych dla Cracow Duo przez krakowskich kompozytorów. Z okazji 15 lat wspólnej działalności artystycznej ukazała się książka „Spod estrady”, będąca wywiadem Mateusza Borkowskiego z artystami oraz płyta Memories (DUX, 2016). W roku 2018 nakładem wydawnictwa Warner Classics ukazała się płyta Polish Music Experience nagrana z towarzyszeniem Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia pod batutą Jurka Dybała. Nagrania muzyków, oprócz pochlebnych recenzji otrzymały liczne nominacje do Polskich Nagród Fonograficznych „Fryderyk”.
Fascynacja muzyką polską powoduje, że artysta od początku działalności aktywnie włącza się w nurt promocji rodzimej kultury w kraju i zagranicą, prezentując publiczności dzieła m.in.: Fryderyka Chopina, Aleksandra Tansmana, Karola Szymanowskiego, Zygmunta Stojowskiego, Szymona Laksa, Ludomira Różyckiego i Tadeusza Majerskiego. Wraz z Markiem Szlezerem, wykonuje również wiele utworów współczesnych, pisanych specjalnie dla Cracow Duo przez wielu autorów polskich i zagranicznych, w tym koncertów z orkiestrą. Swoje koncerty instrumentalne zadedykowali im Krzysztof Meyer (2017) oraz Marta Ptaszyńska (2019).
Jan Kalinowski w roku 2015 otrzymał tytuł doktora habilitowanego sztuk muzycznych, jest adiunktem Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie od 2010 roku prowadzi swoją klasę wiolonczeli. W roku 2014 nakładem wydawnictwa DUX ukazała się płyta z jego autorskim projektem pod nazwą Polska muzyka wiolonczelowa, zawierającą utwory polskich kompozytorów na składy od jednej do ośmiu wiolonczel. Jan Kalinowski nagrał również V Suitę Jana Sebastiana Bacha dla Towarzystwa Bachowskiego oraz wziął udział w nagraniu płyty: Krzysztof Penderecki – utwory kameralne vol. II Violoncello Totale (DUX, 2017).
Jan Kalinowski od roku 2012 gra na instrumencie Wojciecha Topy.

Jan Kalinowski

cello

Jan Kalinowski (born 1982) Studied at the Music Academy in Cracow, the École Normale de Musique in Paris and the Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart under the guidance of Professors: Witold Herman, Paul Julien and Peter Buck. He has also taken part in master classes given by David Geringas, Ivan Monighetti and Arto Noras. He received scholarships from Polish and foreign foundations, as well as the City of Cracow, the Malopolska Region and the Ministry of Culture and National Heritage. He has recorded for radio and television, including the cello concertos by Witold Lutosławski (Lebanese National Orchestra, Azerbaijan State Philharmonic) and Marek Stachowski (Beethoven Academy Orchestra). As a solist he has been performing under the baton of many renowned conductors, such as: Rauf Abdullayev, Łukasz Borowicz, Wojciech Czepiel, Jacek Rafał Delekta, Jurek Dybał, Michał Dworzyński, Jacek Kasprzyk, Adam Klocek, Paweł Kotla, Paweł Przytocki, Daniel Rajskin, Jacek Rogala, Maciej Tworek, Alan Urbanek and Antoni Wit. He is Professor, he works at the Krzysztof Penderecki Academy of Music in Krakow, where he holds his own cello class. In 2014 DUX published an album with his artistic project Polish Cello Music containing works by polish composers for cello ensembles from one to eight instruments. Jan Kalinowski also recorded the V Suite by Johann Sebastian Bach for the Bach Society and took part in recording the album: Krzysztof Penderecki – chamber music vol. II Violoncello Totale (DUX, 2017). For his artistic activity and commitment to promote Polish music, he was awarded the honorary badge Meritorious for Polish Culture by the Minister of Culture and National Heritage. From 2012 he plays the instrument by Wojciech Topa.