Wiesław Suruło

FLET

dr hab. Wiesław Suruło, prof. AMKP

W roku 1995 ukończył studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fletu Prof. Kazimierza Moszyńskiego.  Swoje umiejętności doskonalił pod kierunkiem Prof. Meinharta Niedermayra w Wiedeńskim Konserwatorium.  Brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Meinharta Niedermayra, Petera-Lukasa Grafa oraz kursach orkiestrowych BachAkademie Stuttgart pod kierunkiem Helmutha Rillinga oraz International Orchesterkurs Attergau prowadzonego przez Sir Jehudi Menuhina.  Jest laureatem II nagrody na III Ogólnopolskim Konkursie Fletowym w r. 1995 (Kraków), wyróżnienia na IV Ogólnopolskim Międzyuczelnianym Konkursie Zespołów Kameralnych w r. 1996 (Bydgoszcz) w kategorii kwintetu dętego i uczestnikiem II Międzynarodowego Konkursu Indywidualności Muzycznych im. Aleksandra Tansmana w r. 1998 (Łódź).  Współpracuje z Polskim Wydawnictwem Muzycznym, dla którego dokonał nagrania wyboru utworów na flet kompozytorów polskich.  Dokonał także nagrań dla Polskiego Radia oraz Telewizji Polskiej, prowadzi działalność koncertową jako solista i kameralista. Działa aktywnie jako pedagog prowadząc liczne kursy i warsztaty metodyczne. Zasiada w jury wielu konkursów, również tych pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznych.

Brał udział w festiwalach:  Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej w Zakopanem, Festiwal Barok na Spiszu, Przemyska Jesień Muzyczna, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie.  Od roku 1994 jest solistą Opery Krakowskiej, a od roku 2007 wykładowcą w Akademii Muzycznej w Krakowie. Wiesław Suruło współpracuje z firmą Wm.S. Haynes jako Haynes Artist Ambassador Clinician, gra na 5% Gold Custom Wm.S. Haynes, wykonanym na zamówienie.

Wiesław Suruło

FLUTE

In 1995 he graduated from the Academy of Music in Krakow – class of Professor Kazimierz Moszyński.  He improved his skills under the guidance of Prof. Meinhart Niedermayr at the Vienna Conservatory. Participant of the master classes conducted by Meinhart Niedermayr and  Peter-Lukas Graf, of the BachAkademie Stuttgart orchestral courses under the direction of Helmuth Rilling and of the International Orchesterkurs Attergau conducted by Sir Jehudi Menuhin. Laureate of the second prize at the 3rd National Flute Competition in 1995 (Krakow), of distinctions at the 4th National InterUniversity Chamber Music Competition in 1996 (Bydgoszcz) in the wind quintet category, and participant of the 2nd edition of the Aleksander Tansman International Festival and Competition of Musical Personalities in 1998 (Łódź).

He collaborates with the Polskie Wydawnictwo Muzyczne (PWM), for which he recorded a selection of works for the flute by Polish composers. He made recordings for the Polish Radio and Polish Television. He is active as a concert soloist and chamber musician. He works full-time as teacher of music, conducting numerous courses and methodological workshops. He sits on the jury of many competitions, including those under the patronage of the Centre for Artistic Education. He took part in the following festivals: the International Festival of Chamber Music in Zakopane, the Baroque Festival in Spisz, Przemyska Jesień Muzyczna [Musical Autumn in Przemyśl], and the International Festival of Organ Music in the Pelplin Cathedral.

Since 1994, he has been working as a soloist in the Krakow Opera, and since 2007 – as a lecturer at the Academy of Music in Krakow.  As a Haynes Artist Ambassador Clinician, Wieslaw plays a 5% gold Custom Wm.S. Haynes Flute.